Πιλοτικές δράσεις

Οι τέσσερις καινοτόμες πιλοτικές δράσεις είναι:

Μπάρι

  • Κατασκευή υποδομής ποδηλάτου και διαμόρφωση ζώνης 30 χλμ/ώρα στο θαλάσσιο μέτωπο
  • Αναβάθμιση υπάρχοντος Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Πάτρα

  • Κατασκευή υποδομής ποδηλάτου, μήκους 1 χλμ, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, για τη σύνδεση του λιμένα Πάτρας με την κεντρική περιοχή
  • Ανάπτυξη Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (5 σταθμοί διανομής / 30 ποδήλατα)

Μπρίντιζι

  • Ανάπτυξη Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
  • Ανάλυση της λειτουργίας μεταφοράς τουριστικών αποσκευών

Κέρκυρα

  • Ανάπτυξη Συστήματος Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων
  • Εφαρμογή συστήματος park-and-bike