Το έργο CIELO

Το έργο City – Port Eco LOgistics [CIELO] χρηματοδοτήθηκε από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013", με το ποσό των 1.802.450,00 € (38% Ελλάδα / 62% Ιταλία).