Περιγραφή ΣΚΠ

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] είναι μια αυτοεξυπηρετούμενη υπηρεσία, που αφορά στη δωρεάν διάθεση ποδηλάτων δημόσιας χρήσης για βραχυχρόνια χρήση. Εξυπηρετεί ατομικές μετακινήσεις από ένα σημείο – αφετηρία προς άλλο σημείο – προορισμό, χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποδηλάτου στην αφετηρία.

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το πρόγραμμα GIFT 2.0 αποτελείται από:

  • 11 σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, από τους οποίους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υπηρεσία,
  • 82 ηλεκτρονικές βάσεις πρόσδεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, εύκολες στη χρήση για την παραλαβή και επιστροφή ενός ποδηλάτου,
  • 80 ποδήλατα πόλης, κατάλληλα για δημόσια χρήση και από τα δύο φύλα, τα οποία διαθέτουν 3 ταχύτητες, φώτα μπροστά και πίσω, κουδούνι, καλάθι και κλειδαριά βραχυχρόνιας ασφάλισης εκτός σταθμού.