Στατιστικά στοιχεία

Δεδομένου του πιλοτικού χαρακτήρα του έργου CIELO στη σελίδα αυτή θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] Πάτρας, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή του σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης και η ενημέρωση των πολιτών.

Επισημαίνεται ότι η στατιστική ανάλυση δεδομένων που αφορούν στη χρήση του ΣΚΠ Πάτρας θα αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία και όχι προσωποποιημένα δεδομένα εγγεγραμμένων χρηστών.