Τί είναι;

 

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] είναι μια αυτοεξυπηρετούμενη υπηρεσία, που αφορά στη διάθεση ποδηλάτων δημόσιας χρήσης για βραχυχρόνια χρήση έναντι οικονομικού τιμήματος. Εξυπηρετεί ατομικές μετακινήσεις με κατάλληλο ποδήλατο για δημόσια χρήση από ένα σημείο (αφετηρία) προς ένα άλλο σημείο (προορισμό), χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποδηλάτου στην αφετηρία.

Το ΣΚΠ Πάτρας είναι ένα τεχνολογικά σύγχρονο σύστημα καθημερινής αστικής μετακίνησης και αποτελεί πιλοτική δράση του Ευρωπαϊκού Έργου CIty – Port Eco LOgistics [CIELO]. Αφορά στη σύνδεση του Νότιου λιμένα με χαρακτηριστικά σημεία της κεντρικής περιοχής της πόλης, με σκοπούς τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο αστικό περιβάλλον και την ενίσχυση της καθημερινής αστικής μετακίνησης με ποδήλατο.

Η χρήση του ΣΚΠ Πάτρας θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ προς όλους τους χρήστες.

Ως πολιτική ορθής χρήσης ορίζεται το διάστημα των τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή της παραλαβής του ποδηλάτου από κάποιο σταθμό.